Pytania do eksperta

Pytanie do naszego eksperta – Implanty zębów czy są bezpieczne?

Dynamiczny rozwój medycyny i nauk pokrewnych sprawił, że stosowane na dzień dzisiejszy implanty zębów wykonywane sa przede wszystkim z tytanu, mniejsza część wszczepów oparta jest na cyrkonie. Obydwa materiały są wysoce biokompatybilne i bardzo dobrze integrują się z tkankami organizmu człowieka. Należy wziąć pod uwagę, że z założenia chcemy aby implanty służyły wiele lat. Implanty zębów w sposób najlepszy z dostępnych dziś metod pozwalają zastąpić utracone zęby własne. Pozwalają odtworzyć możliwie jak najlepiej funkcje i osiągnąć odpowiednio dobre efekty estetyczne. Im szybciej po utracie zęba rozpoczniemy uzupełnienie braku implantem dentystycznym tym długoczasowe efekty są zawsze pewniejsze i lepsze.

W zależności od liczby i rozległości utraconych zębów można zastosować pojedyncze lub mnogie implanty, a całość procedury można przeprowadzić w skutecznym znieczuleniu miejscowym. Dla komfortu zabiegu proponujemy także naszym pacjentom wzmocnienie efektu znieczulenia miejscowego zastosowaniem sedacji wziewnej podtlenkiem azotu. Procedura ta nie jest znieczuleniem ogólnym, pacjent jest przytomny, jednakże zrelaksowany oraz nie odczuwa niedogodności związanych z zabiegiem, jest lepiej znieczulony i wyeliminowany jest do maksimum ewentualny dyskomfort.

Implanty zębów budzą niestety nadal u wielu osób pewne obawy. Obecny stan wiedzy medycznej pozwala stwierdzić, że jest to procedura całkowicie bezpieczna dla zdrowia i życia pacjentów. Ocenia się że 91-96% implantów ulega prawidłowej osteointegracji i jest w pełni sprawna przez minimum 10 lat. Jest do bardzo wysoki w medycynie procent skuteczności i powodzenia zabiegu. Zdecydowany odsetek implantów utrzymuje się przez całe życie pacjenta. Na sukces zabiegu wpływa przede wszystkim odpowiednia ilość i jakość kości w miejscu zabiegu (tak więc im szybciej po ekstrakcji wszczepiany jest implant – tym mniejszy zanik czyli resorpcja kości – a tym samym pewniejszy i najczęściej lepszy efekt zabiegu), a także jakość, prawidłowe zaplanowanie i wykonanie uzupełnienia protetycznego, czyli tych struktur protetycznych , które umieszczane są na bazie implantów aby w sposób właściwy uzupełnić brakujące zęby (korony, mosty, różnego rodzaju protezy stałe i ruchome).

Obecnie dla dokładnej analizy ilości i częściowo jakości kości w miejscach planowanych zbiegów wykonuje się tomografię komputerową, najlepiej specjalnie przeznaczoną na cele leczenia stomatologicznego – tzw. tomografię wolumetryczną (CBCT, 3D, stożkową). Oczywiście dysponujemy na miejscu tego typu diagnostyką. W wielu przypadkach do umieszczenia implantów wykorzystujemy specjalne szablony chirurgiczne powstające na podstawie takiej tomografii, tworzone wirtualnie w specjalnym oprogramowaniu i drukowane na drukarce 3D. Procedura określana jest mianem nawigacji komputerowej w implantologii i podnosi do maksimum bezpieczeństwo zabiegu oraz precyzję umieszczenia implantów. W przypadku niewystarczającej ilości kości proponujemy szereg zabiegów wstępnych, tzw. augmentacyjnych które niekiedy mogą być przeprowadzone razem z procedurą implantacji , a mających na celu poprawienie stanu podłoża kostnego.

Dla przyspieszenia i polepszenia procesów regeneracji oraz gojenia, po większości zabiegów z zakresu chirurgii jamy ustnej, a więc i zabiegach implantacji stosujemy tzw PRP – Platelet Rich Plasma czyli osocze bogatopłytkowe pozyskane z własnej krwi pacjenta. Po pobraniu niedużej ilości krwi jest ona odwirowana na specjalnym podłożu, tak że zostaje oddzielona część zawierająca jak największe ilości własnych czynników wzrostu oraz związków odpowiedzialnych za procesy naprawy i regeneracji w skondensowanej formie. Jest to całkowicie bezpieczny, autologiczny materiał pobudzający wzrost kości, osteointegrację implantów, praiwdłowe gojenie błony śluzowej. Stosowane w medycynie estetycznej pobudza tworzenie kolagenu, regenerację i odmładzanie skóry. W naszym centrum stosowanie osocza bogatopłytkowego dla polepszenia efektu za biegów chirurgicznych jest standardem.

Chciałabym zmienić kształt moich zębów, jakie mam możliwości?

Cechy fizyczne takie jak kształt, wielkość oraz proporcje długości do szerokości koron zębów mogą znacząco wpływać na wygląd całego uśmiechu. Zęby, które są dłuższe lub krótsze, szersze lub węższe, zaokrąglone lub kwadratowe mogą albo doskonale uzupełniać wygląd Twojej twarzy lub wręcz przeciwnie, całkowicie zaburzać harmonię nawet pięknych rysów czy kształtu warg. Czy wiesz, że kształt zębów może również odzwierciedlać Twoją płeć, Twoje pochodzenie etniczne, Twój wiek, stan zdrowia, witalności i oczywiście poprawiać lub pogarszać samoocenę oraz ocenę otoczenia. Nasze zęby są trójwymiarowe, a na kształt zębów ma wpływ także wypukłość ich przednich powierzchni oraz boczne i te „tylne” „językowe” kontury.. Być może Twoje zęby wydają się być zbyt płaskie lub zbyt wypukłe (wręcz bulwiaste). Czasem szpecące jest zaburzenie proporcji w obrębie koron zębów ( stosunek ich długości do szerokości) lub proporcji pomiędzy sąsiednimi zębami. Wyznacznikiem estetycznego, harmonijnego uśmiechu jest tzw. „złota proporcja”. To odpowiedni stosunek wielkości widocznych powierzchni 6 górnych zębów przednich względem siebie. Nieprawidłowe są również przerwy między zębami. Problemem może być także zbyt mała lub zbyt duża ekspozycja zębów w uśmiechu, nadmierna widoczność dziąseł, tzw. „uśmiech dziąsłowy” lub nieestetyczny kontur dziąsła przy szyjkach zębów (nadający nieładny kształt, na różnych nieprawidłowych poziomach sąsiadujących zębów, co daje efekt znacznych nierówności). Oczywiście problemem bywają po prostu nieprawidłowe kształty, wynikające z zaburzonego rozwoju zębów, urazów, uszkodzeń, starcia. Wszystkie te aspekty mogą mieć istotny wpływ na charakter Twojego uśmiechu.

W zależności od zakresu potrzebnych korekt mamy do dyspozycji:

  • Counturing” – korekta kształtu przeprowadzana poprzez delikatne przyszlifowanie obrzeży zęba wyłącznie w zakresie szkliwa. Do zabiegu służą specjalne bezpieczne instrumenty, w szczególności krążki delikatnego papieru ściernego, które w połączeniu z precyzją i wcześniejszym planowaniem nowego kształtu pozwalają na oczekiwaną poprawę bez przyklejania do zębów jakichkolwiek materiałów. Zabieg nigdy nie prowadzi do utraty pełnej grubości szkliwa, nieznaczne zmniejszenie jego grubości jest całkowicie bez wpływu na zdrowie, wymaga fluoryzacji lub zastosowania związków wapnia dla wzmocnienia powierzchniowej mineralizacji. Tego rodzaju korekta szkliwa odbywa się także stale w sposób naturalny w procesie fizjologicznego ścierania się zębów wraz z wiekiem. Zabieg najczęściej wskazany jest po zakończonym leczeniu ortodontycznym przeprowadzanym dopiero u osób dorosłych. Stojące nieprawidłowo , skrzywione i stłoczone zęby ulegają bowiem z biegiem czasu starciu w sposób adekwatny do ich nieprawidłowego ustawienia. Po „wyprostowaniu” zębów to starcie bywa całkowicie nieestetyczne i pogarszające wygląd zębów oraz ostateczne efekty leczenia.
  • Bonding” – to z kolei niewielka korekta kształtu zębów, również dotycząca obrzeży, a więc konturów , którą przeprowadza się poprzez odbudowę wysoko estetycznym kompozytem światłoutwardzalnym, albo po delikatnym „counturingu” lub całkowicie bez uprzedniej ingerencji w tkanki zęba. Także ten zabieg jest szczególnie często niezbędny na zakończenie leczenia ortodontycznego, kiedy ustawione prawidłowo zęby wykazują niepraiwdłowe, wynikające ze starcia kształty. Niekiedy bez powyższych korekt nie jest możliwe efektywne, ostateczne właściwe ustawienie zębów.
  • Licówki porcelanowe – cieniutkie płatki ceramiki dentystycznej dla rozwiązania praktycznie wszystkich problemów dotyczących wyglądu zębów. Każda licówka jest indywidualnie rzeźbiona i kształtowana w celu odzwierciedlenia jak najbardziej idealnych konturów i dla uzyskania pełnej harmonii i najwyższej estetyki Twojego uśmiechu. Licówki mogą pokrywać całą przednią powierzchnię zębów, mogą być też licówkami częściowymi np. aby zamknąć przerwy pomiędzy zębami lub odbudować uszkodzony kąt sieczny czy też sam brzeg zęba. W przypadku problemów wynikających z konturów dziąsła przy szyjkach lub nadmiernej widoczności dziąseł niezbędne są przed wykonaniem licówek zabiegi z zakresu chirurgii estetycznej (gingiwektomia, tj. kształtowanie linii dziąseł czy różne metody likwidacji „uśmiechu dziąsłowego”). Pewien zakres nieprawidłowości będzie też wymagał leczenia ortodontycznego.

Jak widać rozwiązań może być naprawdę sporo, trzeba je dobierać do indywidualnej sytuacji po dokładnym badaniu, analizie i właściwym planowaniu.

Jakie są wskazania do zabiegu wszczepienia implantu dentystycznego?

Implantologia stomatologiczna jest jedną z najbardziej nowoczesnych i szybko rozwijających się dziedzin współczesnej stomatologii, która zajmuje się odbudową utraconych zębów. Zdrowy i piękny uśmiech odgrywa istotną rolę w życiu każdego człowieka, dodaje pewności siebie, poprawia komfort życia. Implanty zębowe są tytanowymi lub ( rzadziej) ceramicznymi śrubami umieszczanymi w kości szczęk zamiast korzeni zębów, na których można zamocować różnego rodzaju struktury uzupełniające brakujące zęby – korony, mosty, protezy.

Implanty dentystyczne hamują postępujący po utracie zębów zanik podłoża kostnego, w przypadku rozległych braków – nie tylko braku wszystkich zębów, ale np. braku wielu zębów bocznych ten zanik może powodować zmiany w wyglądzie całej twarzy. Przy mniejszych ubytkach resorpcja kości powoduje gorsze podparcie korzeni zachowanych zębów, a także powoduje utrudnienie lub wręcz uniemożliwienie zastosowania implantu po upływie odpowiednio długiego czasu od zabiegu usunięcia zęba.

Implanty umożliwiają – w przypadku niedużych braków międzyzębowych wypełnienie na stałe istniejącej luki bez ingerencji w sąsiednie zęby, bez ich preparacji, szlifowania, bez przyklejania do nich jakichkolwiek elementów.

Implanty można stosować praktycznie w każdej sytuacji, która doprowadziła do braku zębów ( urazy, brak zawiązków, uszkodzenie przez próchnicę lub utrata z powodu paradontozy).
Przy rozległych brakach zębów lub bezzębiu implanty można zastosować albo w celu eliminacji konieczności posiadania protezy ruchomej – i uzupełnieniu zębów na stałe lub w celu stabilizacji i poprawy komfortu przy używaniu protezy częściowej lub całkowitej, najczęściej wówczas protezy poza doskonałym umocowaniem mają zmniejszoną , ograniczoną płytę, np. nie ma tej części, która w tradycyjnych uzupełnieniach pokrywa podniebienie.

Sam zabieg zastosowania implantów przeprowadzany jest w sterylnych warunkach, w znieczuleniu miejscowym, jest bezpieczny i całkowicie bezbolesny. Czas założenia pojedynczego implantu wynosi około 20 minut, a w przypadku kilku wszczepów, w zależności od ich ilości, przedłuża się do 1-2 godzin. Wspomniana procedura przebiega zwykle w dwóch etapach – wprowadzenie do kości wszczepu oraz odbudowie zęba na wgojonym wszczepie. W celu uzyskania jak najtrwalszych efektów należy regularnie dbać o higienę jamy ujstnej i stosować się do zaleceń stomatologa.