Piezosurgery

Piezosurgery

Współczesna stomatologia coraz częściej stosuje podczas zabiegów nowatorskie urządzenia technologiczne. Jednym z nich jest piezosurgery. Jest to najnowocześniejsze urządzenie wykorzystywane przede wszystkim podczas zabiegów z zakresu chirurgi jamy ustnej, chirurgi ortodontycznej, implantacji oraz periodontologii. Zostało stworzone aby zwiększyć zarówno precyzję jak i bezpieczeństwo wykonywanego zabiegu.

Technika ta umożliwia cięcie mikrometryczne, charakteryzujące się wyjątkową precyzją i bezpieczeństwem. Ogranicza także zniszczenie tkanek, szczególnie otaczających tkanek miękkich. Możliwe jest wybiórcze cięcie, związane ze stosowaniem ultradźwięków o różnej częstotliwości – takiej, która powoduje wyłącznie cięcie zmineralizowanych tkanek twardych bez niszczenia innych delikatnych struktur anatomicznych. Pole zabiegowe jest niemal całkowicie wolne od krwi. Precyzja tej techniki zabiegowej pozwala uzyskać doskonałe wyniki, a oszczędność tkanek przyspiesza procesy gojenia.

Piezoelektryczne techniki chirurgiczne umożliwiają łatwe i bezpieczne przeprowadzanie zabiegów pozyskiwania tkanki kostnej w postaci wiórów i bloczków kostnych, niezbędnych w wielu procedurach augmentacyjnych, poprzedzających zabiegi wszczepienia implantów zębowych.

Precyzja tej techniki zabiegowej pozwala uzyskać doskonałe wyniki, a oszczędność tkanek przyspiesza procesy gojenia. Szczególne korzyści przynosi zastosowanie piezochirurgii w zabiegach w okolicy ważnych nerwów czuciowych oraz w zabiegach podnoszenia dna zatoki szczękowej (sinus-liftu) zastosowanie urządzenia zwiększa do maksimum bezpieczeństwo w tych obszarach chroniąc przed powikłaniami w postaci zaburzeń czucia, parestezji oraz przed niezamierzonym przerwaniem cienkiej błony śluzowej wyścielającej zatokę szczękową. Użycie Piezosurgery dla pacjenta oznacza: mniejsze ryzyko, mniejsze obrzęki, mniejszy ból pozabiegowy, większy komfort w trakcie samego zabiegu.

„Drgania piezoelektryczne o stosowanych przez nas częstotliwościach nie powodują uszkodzeń tkanek miękkich nawet w przypadku ich dotknięcia. Ma to olbrzymie znaczenie w przypadku pracy urządzenia w obszarach szczególnie ryzykownych ze względów anatomicznych.”

Wolf Najres – dyrektor firmy Mectron, producent Piezosurgery

Dzięki piezochirurgii możliwe jest także zastosowanie nowych standardów leczenia ortodontycznego wspomaganego zabiegami bezpiecznej kortykotomii co umożliwia znaczne przyspieszenie postępów leczenia, poprawia możliwości kompleksowego leczenia periodontologiczno-ortodontycznego czy też umożliwia poszerzenie szwu podniebiennego u dorosłych.