Implantologia

Koniec z ukrywaniem brakujących zębów

Niezależnie od tego, ile zębów utraciłeś – Centrum Stomatologiczne Estetica ma na to rozwiązanie. Począwszy od jednego brakującego zęba po pełną rekonstrukcję w przypadku braku wszystkich zębów nasz wyspecjalizowany zespół znajdzie rozwiązanie odpowiadające zarówno Twoim potrzebom jak i budżetowi, który jesteś w stanie przeznaczyć.

Do każdego pacjenta podchodzimy indywidualnie, dzięki dokładnej diagnostyce wykonywanej w naszym Centrum (Tomografia komputerowa CBCT, cyfrowe modele diagnostyczne, szablony implantologiczne) mamy możliwość dobrania najlepszej metody wykonania zabiegu i odpowiedniego rodzaju implantu. Nasi pacjenci zyskują większą pewność siebie i mogą chwalić się pięknym i pełnym uzębieniem.

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się różnymi rodzajami rozwiązań implantologicznych proponowanych przez nasze centrum.

Czym jest implant?

Implant jest to tytanowy „korzeń”, który umieszczany jest w szczęce. Gdy już zintegruje się z kością może stanowić utrzymanie dla pojedynczych koron, mostów lub protez zębowych.

Implanty stosuje się od prawie 30 lat, metoda ta osiąga ogromny sukces w odtwarzaniu naturalnego uzębienia, zarówno w wyglądzie jak i w funkcjonalności.

Implanty – krok po kroku

Przed rozpoczęciem leczenia implantologicznego należy udać się do lekarza stomatologa na badanie stomatologiczne, którego celem jest uzyskanie informacji na temat ogólnego stanu zdrowia pacjenta, przyjmowanych leków, przebytych i obecnych chorób oraz wykrycie i zlikwidowanie wszelkich potencjalnych źródeł zakażenia – ubytków próchnicowych, kamienia nazębnego, korzeni zgorzelinowych, tak aby wykluczyć ewentualne przeciwwskazania do zabiegu implantacji. Lekarz stomatolog wykonuje u pacjenta tomografię komputerową CBCT oraz pobiera wyciski pod modele diagnostyczne, które są niezbędne dla implantologa do szczegółowej analizy przypadku.

Krok pierwszy

Pierwszym etapem leczenia implantologicznego jest konsultacja oraz przygotowanie planu leczenia wraz z jego wstępną wyceną. Lekarz implantolog na podstawie analizy warunków kostnych określa czy ilość kości pozwala na wszczepienie implantu. U osób starszych oraz u osób, które utraciły ząb wiele lat temu, ilość kości może okazać się niewystarczająca dla podtrzymania i stabilizacji implantu. Nie oznacza to jednak konieczności rezygnacji z leczenia implantologicznego. Współczesna medycyna pozwala na odbudowę utraconej kości. Wówczas zabieg implantacji jest poprzedzony zabiegiem sterowanej regeneracji kości lub zabiegiem podniesienia dna zatoki szczękowej.

Jeśli ilość kości pozwala na przeprowadzenie zabiegu, implantolog dobiera optymalną długość i średnicę implantu w danej sytuacji klinicznej. W przypadku rozległych braków zębowych określa również ich ilość i rozmieszczenie w jamie ustnej. To ostatnie zależy od planowanego rodzaju odbudowy protetycznej np. pojedyncze korony, mosty na implantach, protezy na implantach. W celu dokładnego zaplanowania rozmieszczenia implantów technik dentystyczny wykonuje specjalny szablon implantologiczny oraz cyfrowe modele diagnostyczne.

Na tej wizycie implantolog wyjaśnia również wszystkie wątpliwości pacjenta dotyczące leczenia implantologicznego, jak również przedstawia ewentualne alternatywne metody odbudowy braków zębowych. Pacjent otrzymuje na piśmie plan leczenia wraz z wstępną wyceną.

Krok trzeci

Jest to etap chirurgicznego wszczepienia implantu. Zabieg odbywa się w znieczuleniu miejscowym, jest całkowicie bezbolesny i w zależności od liczby wprowadzanych implantów trwa od godziny do trzech godzin. Chirurg implantolog za pomocą serii specjalnych wierteł przygotowuje tzw. łoże kostne, w które następnie wprowadza implant. Po kontroli prawidłowości wprowadzenia wszczepu i upewnieniu się co do jego całkowitej stabilności chirurg zaszywa ranę. Umieszczone w kości implanty pozostają całkowicie przykryte błoną śluzową i na tym etapie żadna ich część nie jest widoczna w jamie ustnej.

Pacjent użytkuje swoje dotychczasowe uzupełnienie protetyczne, ewentualnie uzupełnienie tymczasowe wykonane przed implantacją. Po 14 dniach następuje zdjęcie szwów. W niektórych przypadkach możliwe jest założenie śruby gojącej, która będzie od razu widoczna w jamie ustnej lub nawet natychmiastowe wykonanie korony tymczasowej. W przypadku implantów stabilizujących protezy całkowite możliwe jest też niekiedy natychmiastowe wykonanie zatrzasków utrzymujących protezy.

Krok czwarty

Bezpośrednio po wszczepieniu implantu rozpoczyna się proces zwany osteointegracją czyli gojenie się tkanki kostnej wokół implantu, w efekcie czego implant uzyskuje umocowanie pozwalające na jego obciążenie protetyczne. Czas procesu osteointegracji jest ustalany indywidualnie, zwykle wynosi około 4 miesięcy dla implantów w szczęce i około 3 miesięcy dla implantów w żuchwie. Możliwy jest też krótszy okres osteointegracji w przypadku zastosowania implantów Bicon.

Krok piąty

Wykonanie zaplanowanych wcześniej uzupełnień protetycznych – koron, mostów lub protez.

Jakie są wskazania do zabiegu wszczepienia implantu dentystycznego?

Implantologia stomatologiczna jest jedną z najbardziej nowoczesnych i szybko rozwijających się dziedzin współczesnej stomatologii, która zajmuje się odbudową utraconych zębów. Zdrowy i piękny uśmiech odgrywa istotną rolę w życiu każdego człowieka, dodaje pewności siebie, poprawia komfort życia. Implanty zębowe są tytanowymi lub ( rzadziej) ceramicznymi śrubami umieszczanymi w kości szczęk zamiast korzeni zębów, na których można zamocować różnego rodzaju struktury uzupełniające brakujące zęby – korony, mosty, protezy.

Implanty dentystyczne hamują postępujący po utracie zębów zanik podłoża kostnego, w przypadku rozległych braków – nie tylko braku wszystkich zębów, ale np. braku wielu zębów bocznych ten zanik może powodować zmiany w wyglądzie całej twarzy. Przy mniejszych ubytkach resorpcja kości powoduje gorsze podparcie korzeni zachowanych zębów, a także powoduje utrudnienie lub wręcz uniemożliwienie zastosowania implantu po upływie odpowiednio długiego czasu od zabiegu usunięcia zęba.

Implanty umożliwiają – w przypadku niedużych braków międzyzębowych wypełnienie na stałe istniejącej luki bez ingerencji w sąsiednie zęby, bez ich preparacji, szlifowania, bez przyklejania do nich jakichkolwiek elementów.

Implanty można stosować praktycznie w każdej sytuacji, która doprowadziła do braku zębów (urazy, brak zawiązków, uszkodzenie przez próchnicę lub utrata z powodu paradontozy). Przy rozległych brakach zębów lub bezzębiu implanty można zastosować albo w celu eliminacji konieczności posiadania protezy ruchomej – i uzupełnieniu zębów na stałe lub w celu stabilizacji i poprawy komfortu przy używaniu protezy częściowej lub całkowitej, najczęściej wówczas protezy poza doskonałym umocowaniem mają zmniejszoną, ograniczoną płytę, np. nie ma tej części, która w tradycyjnych uzupełnieniach pokrywa podniebienie.

Sam zabieg zastosowania implantów przeprowadzany jest w sterylnych warunkach, w znieczuleniu miejscowym, jest bezpieczny i całkowicie bezbolesny. Czas założenia pojedynczego implantu wynosi około 20 minut, a w przypadku kilku wszczepów, w zależności od ich ilości, przedłuża się do 1-2 godzin. Wspomniana procedura przebiega zwykle w dwóch etapach – wprowadzenie do kości wszczepu oraz odbudowie zęba na wgojonym wszczepie. W celu uzyskania jak najtrwalszych efektów należy regularnie dbać o higienę jamy ustnej i stosować się do zaleceń stomatologa.