Ortodoncja

Aparat ortodontyczny / leczenie ortodontyczne – co warto wiedzieć

Przebieg leczenia aparatem stałym:

Etap I – Pierwsza wizyta

Na pierwszej wizycie ortodonta przeprowadza wywiad ogólnomedyczny i ortodontyczny z pacjentem, poznawane są oczekiwania pacjenta dotyczące leczenia. W przypadku , gdy pacjent był już w przeszłości leczony ortodontycznie powinien, w celu ułatwienia planowania leczenia, zgłosić się ze swoją „starą” dokumentacją.

Następnie wykonywane jest badanie pacjenta oraz wstępna ocena istniejącej wady zgryzu lub jej brak. Badanie obejmuje m.in. ocenę rysów twarzy, czynności oddychania, połykania, mowy, funkcji stawów skroniowo-żuchwowych. W celu postawienia dokładnego rozpoznania i zaplanowania leczenia pobierane są wyciski na modele diagnostyczne (wykonujemy wirtualne modele 3D, znacząco poprawia to jakość diagnostyki, komunikację z pacjentem, planowanie i okumentowanie leczenia), wykonywane są zdjęcia fotograficzne zębów i twarzy.

Dodatkowo do uzyskania pełnej diagnostyki oraz oceny wady zgryzu, a także informacji o stanie uzębienia wykonywane są na miejscu zdjęcia rentgenowskie:

  • pantomograficzne,
  • cefalometryczne (RTG telerentgenogram boczny i przednio-tylny głowy),
  • oraz tomografia komputerowa wolumetryczna CBCT.

Etap II – Druga wizyta

Lekarz przedstawia opracowany plan leczenia, a po uzyskaniu zgody pacjenta umawia montaż wybranego aparatu lub kieruje pacjenta na zabiegi z zakresu chirurgii ortognatycznej (część zabiegów wykonywana jest ambulatoryjnie w naszym centrum, mają one na celu polepszenie, przyspieszenie leczenia, w niektórych przypadkach konieczne są zabiegi w warunkach oddziału chirurgii szczękowo-twarzowej, zabiegi takie wykonywane są także w ramach NFZ).

W planie leczenia ortodontycznego przedstawiane są projektowane cele, przybliżony czas, ewentualne dodatkowe zabiegi, stosowanie ortoimplantów, rodzaj aparatu ortodontycznego (aparat metalowy, bezniklowy, estetyczny, samoligaturujący, lingwalny – językowy, segmentowy – częściowy). Dodatkowo w razie konieczności proponowane są zabiegi z zakresu chirurgii ortognatycznej. Przedstawiane są możliwości i ograniczenia terapii. Ważnym aspektem jest też ocena stawów skroniowo-żuchwowych, mięśni narządu żucia, obecność bruksizmu (zaciskanie, zgrzytanie zębami), który wymaga dodatkowego leczenia. W koniecznych przypadkach proponowana jest dostępna na miejscu w centrum terapia logopedyczna, która nie tylko prowadzi do poprawy wymowy, ale przede wszystkim poprzez wdrożenie właściwych ćwiczeń normalizujących pracę mięśni i ruchy języka wspomaga leczenie ortodontyczne oraz utrwala jego wyniki. W przypadku osób z chorobami dziąseł konieczna jest konsultacja periodontologa, a niekiedy wstępne przygotowanie periodontologiczne.

W trakcie całego procesu leczenia ortodontycznego niezmiernie ważna jest bardzo dobra higiena, zdrowe zęby  i dziąsła. Przed założeniem aparatu wszystkie zęby powinny być wyleczone, bez złogów kamienia nazębnego lub osadu. Leczenie nie może być prowadzone podczas aktywnej fazy choroby przyzębia lub obecnych stanach zapalnych błony śluzowej czy zmianach w kości.

W krótkim okresie przed montażem aparatu, nie poleca się wybielania zębów lub lakierowania zębów preparatami z fluorem, który może utrudnić wytrawienie zębów i wpłynąć niekorzystnie na utrzymanie elementów aparatu ortodontycznego.

Etap III – Trzecia wizyta

Na tej wizycie lekarz przeprowadza montaż właściwej części aparatu stałego, a w razie potrzeby zakłada też (w znieczuleniu miejscowym) implanty ortodontyczne. Przed montażem aparatu konieczna może się okazać dokładna higienizacja. Po montażu przeprowadzany jest instruktaż higieny jamy ustnej oraz wyznaczane są wizyty kontrolne.

Etap IV – Właściwe leczenie

Obejmuje noszenie aparatu stałego, wizyty kontrolne, montaż zaplanowanych elementów dodatkowych, wymianę łuków, stosowanie dodatkowych implantów ortodontycznych, przeprowadzenie zabiegów ortogntatycznych. Leczenie takie trwa około 24 miesiące.

Etap V – Zakończenie leczenia

Po osiągnięciu założonych celów leczenia następuje demontaż aparatu, dokładne usunięcie cementów ortodontycznych, higienizacja, polerowanie powierzchni zębów. Na tym etapie konieczna jest także analiza okluzji w nowych warunkach zwarciowych oraz przeprowadzenie ewentualnych korekt.

W przypadku zębów przednich, które stojąc w nieprawidłowym ustawieniu ulegały patologicznemu starciu, a także w przypadku zębów uszkodzonych lub o nieprawidłowych kształtach na tym etapie przeprowadza się ich kosmetyczną rekonstrukcję (licówki porcelanowe, counturing, bonding, zabiegi te przeprowadza lekarz stomatologii estetycznej naszego centrum). W tym momencie niezbędne jest także uzupełnienie brakujących zębów (zazwyczaj proponujemy założenie implantów jeszcze w trakcie noszenia aparatu, często także pacjent ma już w tym okresie założone korony tymczasowe, wspomaga to zresztą znacząco samo leczenie ortodontyczne).

Na koniec jak najszybciej montuje się aparat retencyjny lub wykonuje się retainer zdejmowany oraz planuje wizyty kontrolne. Pacjent może się już w pełni cieszyć efektami terapii i pięknym uśmiechem, dla jego podkreślenia można się zdecydować na zabieg wybielania.